За контакти: Директори на детски градини. Телефони за връзка ТУК . Главни експерти в община Варна: 052/820262 и 052/820531


Уважаеми родители,

За учебната 2018-2019г. всеки родител на дете, подлежащо на прием в ДГ, е необходимо да регистрира ново заявление, в срока на графика на дейностите.

Родителят ще получи и информация за кои детски градини ще може да регистрира заявление за прием на първо класиране.

Системата ще бъде отворена за нови регистрации на 20 април 2018г. в 10:01ч. Регистрационният номер няма значение при класирането.

Класирането на 31 май е по постоянен адрес на родителя, регистрирал заявлението за прием. Постоянен адрес в община Варна, работещият родител (или регистриран в бюрото по труда-платена борса), липсата на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК и непрекъснатите здравноосигурителни права са задължителни условия за участие в класирането. Ако родителят, регистрирал заявлението не е отбелязал някое от задължителните условия или няма регистрация по постоянен адрес в община Варна – детето няма да участва в класирането на 31 май 2018г.