Уважаеми родители,


Приемът на заявления за новата учебна 2019/2020 започва от 20.04.2019г. и продължава до 20.05.2019г. Заявления се подават за прием на децата за яслена група, родени през 2017 и 2018 година и първа група за децата, родени през 2016г.

За новия прием е необходимо да бъдат регистрирани НОВИ заявления.

Правила за условията и реда за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини на територията на община Варна