ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА КЛАСИРАНЕТО НА 31 МАЙ СА ЗА ДЕЦАТА, РОДЕНИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА. В КЛАСИРАНЕТО НЯМА ДА УЧАСТВАТ ДЕЦАТА, РОДЕНИ ПРЕЗ 2015Г., КАКТО И ДЕЦАТА ОТ ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ.

Свободните места за останалите възрастови групи ще бъдат обявени след 1 юли 2017. За децата, родени през 2015г. свободни места ще бъдат обявени след запълване на свободните места от родени през 2014г. деца.

Класирането на 31 май е по постоянен адрес на родителя, регистрирал заявлението за прием. Избраният административен район и прилежащите му детски градини трябва да са по постоянен адрес на родителя в община Варна.

Постоянен адрес в община Варна, работещият родител( или регистриран в бюрото по труда- платена борса), липсата на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК и непрекъснатите здравноосигурителни права са задължителни условия за участие в класирането. Ако родителят, регистрирал заявлението не е отбелязал някое от задължителните условия или няма регистрация по постоянен адрес в община Варна – детето няма да участва в класирането на 31 май 2017г.

Всички заявени данни и избрани допълнителни предимства се доказват при потвърждаване на приема в детската градина. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема, губи регистрационния си номер и може да участва в следващи класирания с нов регистрационен номер и ново заявление. Ако родителят е избрал в заявлението район с прилежащите му детски градини, несъответстващ на административния район по постоянен адрес в община Варна, детето няма да бъде записано, отпада от приема, губи регистрационния си номер и може да участва в следващи класирания с нов регистрационен номер и ново заявление.

Проверките за липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК и непрекъснати здравноосигурителни права ще се извършват служебно от директорите на детските градини.

ПРОЧЕТОХ УСЛОВИЯТА ЗА КЛАСИРАНЕТО НА 31.05.2017г. ВХОД КЪМ СИСТЕМАТА.