Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски градини

Новини

Регистрация на заявления и условия за участие в класирането на 31.05.2019г.

Публикувана на 20.04.2019

« Към всички новини

Уважаеми родители,

системата ще бъде отворена за регистрации и редакции на заявления до 20 май 2019г.

За класирането на 31 май могат да регистрират заявления само родители, с постоянен адрес в Община Варна.

УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО НА 31.05.2019г

1

АДРЕС НА ЗАЯВИТЕЛЯ (РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ : ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА РОДИТЕЛЯ, РЕГИСТРИРАЛ ЗАЯВЛЕНИЕТО,  В АДМИНИСТРАТИВНИЯ РАЙОН НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ЗА КОИТО КАНДИДАТСТВА ДЕТЕТО

 

2

РАЙОН ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ЗАЯВИТЕЛЯ

*В заявлението могат да се избират желани детски градини само от административния район по постоянен адрес на заявителя, за които има обявени свободни места за някоя от възрастовите групи,  за класирането.

 

3

РЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ

Постоянен адрес в община Варна, работещият родител (или регистриран в бюрото по труда-платена борса), липсата на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК и непрекъснатите здравноосигурителни права са задължителни условия за участие в класирането.

 

Ако родителят, регистрирал заявлението не е отбелязал някое от задължителните условия или няма регистрация по постоянен адрес в община Варна – детето няма да участва в класирането на 31 май 2019г.

 

В КЛАСИРАНИЯТА УЧАСТВАТ  ДЕЦАТА С АКТИВНИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ И ЗА КОИТО ИМА ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА В НЯКОЯ, ОТ ИЗБРАНИТЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО, ДЕТСКИ ГРАДИНИ.