Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски градини

Новини

Свободни места за подготвителни прeдучилищни групи с целодневна и полудневна организация

Публикувана на 07.05.2019

« Към всички новини

Училище

ПГ-5-6г. Полудневна организация бр.деца

ПГ-5 г. Целодневна организация бр. деца

ПГ-5 г. Полудневна организация бр. деца

ПГ-6 г. Целодневна организация бр. деца

ПГ-6 г. Полудневна организация бр. деца

I ОУ "Свети Княз Борис I"

 

 

 

 

2   

II ОУ "Н. Й. Вапцаров"

 

19   

 

7   

 

III ОУ "Ангел Кънчев"

 

 

 

48   

 

VII СУ "Найден Геров"

 

 

 

 

36   

ОУ "Добри Войников" -
с. Каменар

 

 

12   

 

12   

ОУ "Захари Стоянов"

 

 

 

 

23   

ОУ "Йордан Йовков"

 

 

 

 

23   

ОУ "Кап. Петко Войвода"

22   

 

 

 

 

ОУ "Константин Арабаджиев"

 

6   

 

4   

 

ОУ "Отец Паисий"

 

 

23   

 

23   

ОУ "П. Р. Славейков"

 

 

 

 

40   

ОУ "Панайот Волов"

 

 

 

 

25   

ОУ "Свети Иван Рилски"

 

 

20   

 

20   

ОУ "Цар Симеон I"

 

 

 

 

24   

ОУ "Черноризец Храбър"

 

 

 

19   

 

СУ "Димчо Дебелянов"

23   

 

 

 

23   

СУ "Елин Пелин"

 

 

23   

 

10   

СУ "Любен Каравелов"

 

 

12   

 

12   

СУ "Неофит Бозвели"

 

30   

 

15   

 

общ брой

45   

55   

90   

93   

273