Указания за ползване на системата

Ръководство за онлайн регистрация / редакция на заявление

Какви опции ми предлага системата?

  • Актуалния статус на детето
  • Резултати от класирания
  • Информация за детските заведения
  • Новини
  • Достъп до нормативни документи
За контакти: Директори на детски градини. Телефони за връзка ТУК . Главни експерти в община Варна: 052/820262 и 052/820531