Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски градини

Резултати

Класиране 31.05.2019

Участвали в класирането

Регистрационен номерСлучаен номерРезерва по желания
1
211651
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
2
251962
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 21 "Калина Малина"
3
271743
ДГ 9" Ален мак"
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
4
311833
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
5
491759
ДГ 9" Ален мак"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 21 "Калина Малина"
6
511444
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
7
541609
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
8
681090
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
9
701590
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 5"Слънчо"
10
951241
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
11
971308
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
12
1121514
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
13
1131064
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
14
1181752
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
15
1231810
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
16
1251450
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 5"Слънчо"
17
1281854
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 1 "Светулка"
18
1391963
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 5"Слънчо"
19
1411737
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 11 "Незабравка"
20
1461753
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
21
1551223
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
22
156954
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
23
1641512
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 12 "Ян Бибиян"
24
1761593
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 10"Карамфилче"
25
1911454
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
26
1951858
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 5"Слънчо"
27
1981433
ДГ 1 "Светулка"
28
1991466
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
29
2001935
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 9" Ален мак"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
30
2221434
ДГ 12 "Ян Бибиян"
31
2331573
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
32
2341796
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
33
2461331
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
34
2521738
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
35
2541504
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
36
2871968
ДГ 29 "Звънче"
ДГ№31"Крилатко"
ДГ 27 "Успех"
37
2961870
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
38
3171294
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 3"Звездичка"
39
3301622
ДГ 3"Звездичка"
ДГ№4 "Теменужка" - филиал на ул. "Кап. Райчо"
ДГ 5"Слънчо"
40
3351977
ДГ 1 "Светулка"
ДГ№4 "Теменужка" - филиал на ул. "Кап. Райчо"
ДГ 8"Христо Ботев"
41
3511616
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 15 "Гълъбче"
42
3541818
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 9" Ален мак"
43
3581461
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
44
3641878
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 11 "Незабравка"
45
3661464
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
46
3761928
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
47
3811832
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 1 "Светулка"
48
3951278
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 3"Звездичка"
49
4021983
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
50
4111793
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
51
4281548
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 1 "Светулка"
52
4301866
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
53
4331946
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 3"Звездичка"
54
4431971
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 4 "Теменужка"
55
4441763
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 10"Карамфилче"
56
4491283
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
57
4561493
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
58
4591470
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 5"Слънчо"
59
4611453
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 10"Карамфилче"
60
4641823
ДГ 9" Ален мак"
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 22 "Мечо Пух"
61
4811487
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 15 "Гълъбче"
62
4861028
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 1 "Светулка"
63
4871680
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 12 "Ян Бибиян"
64
4931137
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
65
5001565
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
66
5011746
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 8"Христо Ботев"
67
5031296
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
68
5251650
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 1 "Светулка"
69
5301683
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 21 "Калина Малина"
70
5411367
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
71
5501348
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 1 "Светулка"
72
5521741
ДГ 9" Ален мак"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 21 "Калина Малина"
73
5611787
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 21 "Калина Малина"
74
5851638
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
75
5951778
ДГ 1 "Светулка"
76
5981908
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
77
6091304
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
78
6211596
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
79
639969
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ№4 "Теменужка" - филиал на ул. "Кап. Райчо"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
80
6431748
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
81
6551679
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
82
6621838
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 11 "Незабравка"
83
6631957
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
84
6701828
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
85
6731776
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
86
6751958
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
87
6761645
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 5"Слънчо"
88
6801558
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 15 "Гълъбче"
89
6991886
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
90
7021788
ДГ 9" Ален мак"
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 15 "Гълъбче"
91
7121800
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
92
7181808
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
93
7191790
ДГ 8"Христо Ботев"
94
7251697
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
95
7261894
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
96
7271754
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
97
7281625
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
98
7311357
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
99
7461606
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
100
7641926
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
101
7661770
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 12 "Ян Бибиян"
102
7781467
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 4 "Теменужка"
103
7791684
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
104
7831868
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
105
7911689
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 11 "Незабравка"
106
7951824
ДГ 27 "Успех"
107
8081225
ДГ 3"Звездичка"
108
8131071
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
109
8311029
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 4 "Теменужка"
110
8341887
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 11 "Незабравка"
111
8381394
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 4 "Теменужка"
112
8391755
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
113
8541343
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
114
8551409
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
115
8641867
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
116
8681484
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
117
8711369
ДГ№4 "Теменужка" - филиал на ул. "Кап. Райчо"
118
8861898
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
119
8871632
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 12 "Ян Бибиян"
120
8961702
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
121
8981212
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 3"Звездичка"
122
9021956
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
123
9051925
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
124
9091201
ДГ 12 "Ян Бибиян"
125
9271379
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
126
9281591
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
127
9351860
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
128
9371719
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 9" Ален мак"
129
9461247
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 5"Слънчо"
130
9471889
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 10"Карамфилче"
131
9481914
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
132
9531647
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 21 "Калина Малина"
133
959399
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
134
9681663
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
135
9781411
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
136
9791906
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 15 "Гълъбче"
137
9921508
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
138
9991879
ДГ 28 "Пролет"
139
10221472
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
140
10261034
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
141
1030688
ДГ 25 "Златното зрънце"
142
1039943
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
143
10401804
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
144
10411881
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 5"Слънчо"
145
10501811
ДГ 11 "Незабравка"
146
10521286
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
147
10591895
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
148
10761795
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
149
10851774
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
150
10861725
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
151
10891715
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 8"Христо Ботев"
152
10901495
ДГ 15 "Гълъбче"
153
10991827
ДГ 9" Ален мак"
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
154
11131491
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 21 "Калина Малина"
155
11191667
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
156
11231830
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
157
11331780
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 4 "Теменужка"
158
11551657
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
159
11571564
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
160
11631599
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
161
11641722
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 10"Карамфилче"
162
11761509
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 3"Звездичка"
163
11811457
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
164
11821524
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
165
11881847
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
166
1189913
ДГ 3"Звездичка"
167
11961685
ДГ 10"Карамфилче"
168
11981655
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 1 "Светулка"
169
12111571
ДГ 25 "Златното зрънце"
170
12171762
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
171
12231917
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
172
12321682
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 10"Карамфилче"
173
12431708
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
174
1257547
ДГ 3"Звездичка"
175
1259987
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
176
12721568
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
177
12751155
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
178
1283564
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
179
13001502
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
180
13071440
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ№4 "Теменужка" - филиал на ул. "Кап. Райчо"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
181
13081843
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 4 "Теменужка"
182
13261284
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 1 "Светулка"
183
13281705
ДГ№31"Крилатко"
ДГ 25 "Златното зрънце"
184
13411478
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
185
1342816
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
186
13431445
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 12 "Ян Бибиян"
187
13511783
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
188
13531742
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ№4 "Теменужка" - филиал на ул. "Кап. Райчо"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 4 "Теменужка"
189
13571310
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
190
13581964
ДГ 9" Ален мак"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
191
13601851
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 3"Звездичка"
192
13631451
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 12 "Ян Бибиян"
193
13651447
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
194
1367697
ДГ 1 "Светулка"
195
13701700
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
196
13761585
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 5"Слънчо"
197
13811880
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
198
13881500
ДГ 1 "Светулка"
ДГ№4 "Теменужка" - филиал на ул. "Кап. Райчо"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
199
13891082
ДГ 1 "Светулка"
200
1394931
ДГ 25 "Златното зрънце"
201
13971560
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
202
14021784
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
203
14031588
ДГ№31"Крилатко"
204
14101648
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
205
14191465
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 15 "Гълъбче"
206
14261271
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 1 "Светулка"
207
14341437
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 3"Звездичка"
208
14401846
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ№4 "Теменужка" - филиал на ул. "Кап. Райчо"
209
14561605
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 22 "Мечо Пух"
210
14641536
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
211
14681497
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
212
14701516
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 8"Христо Ботев"
213
14781765
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 1 "Светулка"
214
15041073
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 4 "Теменужка"
215
15051630
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 15 "Гълъбче"
216
15061919
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
217
15141480
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
218
15181617
ДГ 22 "Мечо Пух"
219
15191965
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
220
15201660
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
221
15211845
ДГ 9" Ален мак"
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
222
15261731
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 21 "Калина Малина"
223
1527709
ДГ 25 "Златното зрънце"
224
15341515
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
225
15421669
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
226
15511672
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 22 "Мечо Пух"
227
15531812
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
228
15601490
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ№4 "Теменужка" - филиал на ул. "Кап. Райчо"
ДГ 8"Христо Ботев"
229
15691922
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 3"Звездичка"
230
15711691
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 4 "Теменужка"
231
15741092
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
232
15781285
ДГ 1 "Светулка"
233
15801863
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 1 "Светулка"
234
15981570
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
235
16131734
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
236
16231673
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 5"Слънчо"
237
16251427
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
238
16371677
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
239
16401982
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 11 "Незабравка"
240
16571576
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
241
16611631
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 1 "Светулка"
242
16651927
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 8"Христо Ботев"
243
16711942
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
244
16761891
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 8"Христо Ботев"
245
16791760
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 9" Ален мак"
246
16801620
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
247
16851694
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 22 "Мечо Пух"
248
16901766
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 21 "Калина Малина"
249
16941959
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 22 "Мечо Пух"
250
17071718
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
251
17221859
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
252
17441584
ДГ 3"Звездичка"
253
17481582
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 10"Карамфилче"
254
17501344
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 1 "Светулка"
255
17521368
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 1 "Светулка"
256
17581733
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 4 "Теменужка"
257
17711323
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 1 "Светулка"
258
17751839
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 9" Ален мак"
259
17921366
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
260
18021460
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
261
18071825
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
262
18131829
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
263
18191775
ДГ 25 "Златното зрънце"
264
18321944
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
265
18451782
ДГ 9" Ален мак"
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
266
18511485
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
267
18531969
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 10"Карамфилче"
268
18551169
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ№4 "Теменужка" - филиал на ул. "Кап. Райчо"
ДГ 3"Звездичка"
269
18681653
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
270
18701550
ДГ 5"Слънчо"
271
18711882
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 11 "Незабравка"
272
18811546
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 4 "Теменужка"
273
18821579
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 5"Слънчо"
274
18961659
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
275
19021425
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
276
19051853
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 3"Звездичка"
277
19171474
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
278
19191757
ДГ№4 "Теменужка" - филиал на ул. "Кап. Райчо"
279
19271383
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
280
19291058
ДГ№4 "Теменужка" - филиал на ул. "Кап. Райчо"
281
19361056
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
282
19391934
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 21 "Калина Малина"
283
1949919
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
284
19551933
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 10"Карамфилче"
285
19671840
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
286
19831837
ДГ 9" Ален мак"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 15 "Гълъбче"
287
19841984
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
288
19871985
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 15 "Гълъбче"
289
19921721
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 3"Звездичка"
290
20011710
ДГ 8"Христо Ботев"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
291
20031869
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 15 "Гълъбче"
292
20081482
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 5"Слънчо"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
293
20111905
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 22 "Мечо Пух"
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
294
20151883
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 10"Карамфилче"
295
20171389
ДГ 10"Карамфилче"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 11 "Незабравка"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
296
20251967
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 5"Слънчо"
297
20391750
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
298
20421633
ДГ№4 "Теменужка" - филиал на ул. "Кап. Райчо"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 5"Слънчо"
299
20511896
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 21 "Калина Малина"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
300
20621611
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 12 "Ян Бибиян"
301
20631696
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 3"Звездичка"
302
20921589
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
303
20941151
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 4 "Теменужка"
304
21011376
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 3"Звездичка"
305
21051644
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
306
21121665
ДГ 16 "Слънчева Дъга"
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
307
21141764
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
308
21211527
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
309
21271251
ДГ 1 "Светулка"
ДГ 3"Звездичка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 5"Слънчо"
310
21341661
ДГ 4 "Теменужка"
ДГ 7 "А.С.Пушкин"
ДГ 3"Звездичка"
311
21351543
ДГ 12 "Ян Бибиян"
ДГ 15 "Гълъбче"
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/

Случайно число

Изтегли
Вх.№Сл.№
1211651
2251962
3271743
4311833
5491759
6511444
7541609
8681090
9701590
10951241
11971308
121121514
131131064
141181752
151231810
161251450
171281854
181391963
191411737
201461753
211551223
22156954
231641512
241761593
251911454
261951858
271981433
281991466
292001935
302221434
312331573
322341796
332461331
342521738
352541504
362871968
372961870
383171294
393301622
403351977
413511616
423541818
433581461
443641878
453661464
463761928
473811832
483951278
494021983
504111793
514281548
524301866
534331946
544431971
554441763
564491283
574561493
584591470
594611453
604641823
614811487
624861028
634871680
644931137
655001565
665011746
675031296
685251650
695301683
705411367
715501348
725521741
735611787
745851638
755951778
765981908
776091304
786211596
79639969
806431748
816551679
826621838
836631957
846701828
856731776
866751958
876761645
886801558
896991886
907021788
917121800
927181808
937191790
947251697
957261894
967271754
977281625
987311357
997461606
1007641926
1017661770
1027781467
1037791684
1047831868
1057911689
1067951824
1078081225
1088131071
1098311029
1108341887
1118381394
1128391755
1138541343
1148551409
1158641867
1168681484
1178711369
1188861898
1198871632
1208961702
1218981212
1229021956
1239051925
1249091201
1259271379
1269281591
1279351860
1289371719
1299461247
1309471889
1319481914
1329531647
133959399
1349681663
1359781411
1369791906
1379921508
1389991879
13910221472
14010261034
1411030688
1421039943
14310401804
14410411881
14510501811
14610521286
14710591895
14810761795
14910851774
15010861725
15110891715
15210901495
15310991827
15411131491
15511191667
15611231830
15711331780
15811551657
15911571564
16011631599
16111641722
16211761509
16311811457
16411821524
16511881847
1661189913
16711961685
16811981655
16912111571
17012171762
17112231917
17212321682
17312431708
1741257547
1751259987
17612721568
17712751155
1781283564
17913001502
18013071440
18113081843
18213261284
18313281705
18413411478
1851342816
18613431445
18713511783
18813531742
18913571310
19013581964
19113601851
19213631451
19313651447
1941367697
19513701700
19613761585
19713811880
19813881500
19913891082
2001394931
20113971560
20214021784
20314031588
20414101648
20514191465
20614261271
20714341437
20814401846
20914561605
21014641536
21114681497
21214701516
21314781765
21415041073
21515051630
21615061919
21715141480
21815181617
21915191965
22015201660
22115211845
22215261731
2231527709
22415341515
22515421669
22615511672
22715531812
22815601490
22915691922
23015711691
23115741092
23215781285
23315801863
23415981570
23516131734
23616231673
23716251427
23816371677
23916401982
24016571576
24116611631
24216651927
24316711942
24416761891
24516791760
24616801620
24716851694
24816901766
24916941959
25017071718
25117221859
25217441584
25317481582
25417501344
25517521368
25617581733
25717711323
25817751839
25917921366
26018021460
26118071825
26218131829
26318191775
26418321944
26518451782
26618511485
26718531969
26818551169
26918681653
27018701550
27118711882
27218811546
27318821579
27418961659
27519021425
27619051853
27719171474
27819191757
27919271383
28019291058
28119361056
28219391934
2831949919
28419551933
28519671840
28619831837
28719841984
28819871985
28919921721
29020011710
29120031869
29220081482
29320111905
29420151883
29520171389
29620251967
29720391750
29820421633
29920511896
30020621611
30120631696
30220921589
30320941151
30421011376
30521051644
30621121665
30721141764
30821211527
30921271251
31021341661
31121351543