Регистрация на заявление

Данни за родител/настойник

Ако не желаете да регистрирате заявление по електронен път, можете да направите това в детската градина, която сте избрали по първо желание.

Ръководство за онлайн регистрация / редакция на заявление