Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Предстоящо класиране

Свободни места за класирането на 31-05-2019

Детска градинаяслена възрастова групаЗабележка
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/27
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/15
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/16
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/10
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/20
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/12
ДГ№33"Делфинче"/ с яслена група/8
ДГ№34"Лястовичка"/с яслена група/19
ДГ№35"Детска радост"/ с яслена група/14
ДГ№36"Морска звездица"/ с яслена група/23
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/30
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/21
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/25
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/30
ДГ№42"Българче"/с яслена група/37
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/18
ДГ№48"Ран Босилек" /с яслена група/9
ДГ№49"Боров кът"/с яслена група/15