Първото класиране за учебната 2018/2019 година ще е на 31 май 2018г.

Класирането е по постоянен адрес на родителя, регистрирал заявлението за прием.

Постоянен адрес в община Варна, работещият родител (или регистриран в бюрото по труда-платена борса), липсата на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК и непрекъснатите здравноосигурителни права са задължителни условия за участие в класирането. Ако родителят, регистрирал заявлението не е отбелязал някое от задължителните условия или няма регистрация по постоянен адрес в община Варна – детето няма да участва в класирането на 31 май 2017г.