Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Резултати

Класиране 22.07.2019

Участвали в класирането

Регистрационен номерСлучаен номерЖелания
1
3277
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
2
5244
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
3
771
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
4
9301
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
5
10220
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
6
12381
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
7
18156
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
8
20376
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
9
24365
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
10
26274
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
11
32144
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
12
346
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
13
3826
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
14
4028
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
15
5476
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
16
5535
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
17
59230
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
18
6014
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
19
7060
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
20
76176
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
21
78101
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
22
79182
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
23
81174
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
24
84245
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
25
89380
ДГ№36"Морска звездица"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
26
97172
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
27
98121
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
28
10017
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
29
101170
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
30
107219
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
31
108145
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
32
11140
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
33
112312
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
34
11591
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
35
13963
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
36
140292
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
37
141364
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
38
143374
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
39
147317
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
40
14846
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
41
15081
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
42
15434
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
43
156276
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
44
157201
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
45
158153
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
46
162109
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
47
165132
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
48
16920
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
49
171214
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
50
17222
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
51
176209
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№33"Делфинче"/ с яслена група/
ДГ№34"Лястовичка"/с яслена група/
ДГ№35"Детска радост"/ с яслена група/
52
183238
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
53
184105
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
54
19043
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
55
192308
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
56
193236
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
57
19411
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
58
195126
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
59
196337
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
60
197323
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
61
198258
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
62
200123
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
63
205329
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
64
209228
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№35"Детска радост"/ с яслена група/
65
217120
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
66
224282
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
67
227221
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
68
228108
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
69
231133
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
70
234366
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
71
23570
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
72
239183
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
73
24361
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
74
247382
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
75
250100
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
76
252351
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
77
254248
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
78
2564
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
79
26050
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
80
261234
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
81
264287
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
82
266167
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
83
273124
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
84
275151
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
85
276192
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
86
282325
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
87
284349
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
88
28915
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
89
291268
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
90
294127
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
91
29542
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
92
30747
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
93
30823
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
94
30925
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
95
311113
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
96
315383
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
97
32057
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
98
32518
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
99
3285
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
100
329361
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
101
331138
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
102
338106
ДГ№33"Делфинче"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
103
34362
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
104
345313
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
105
34737
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
106
352281
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
107
358393
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
108
35921
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
109
364223
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
110
36886
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
111
37138
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
112
372158
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
113
37452
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
114
375212
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
115
376149
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
116
377309
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
117
378372
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
118
379111
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
119
381216
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
120
383157
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
121
38697
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
122
399250
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
123
401396
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
124
404222
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
125
405314
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
126
411180
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
127
418252
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
128
426261
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
129
42813
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
130
43054
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
131
432379
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
132
433269
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
133
435353
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
134
438173
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
135
440139
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
136
442270
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
137
447284
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
138
448193
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
139
458226
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
140
460110
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
141
461202
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
142
464171
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
143
469215
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
144
470237
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
145
472375
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
146
47696
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
147
477310
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
148
487280
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
149
508296
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
150
509286
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
151
512218
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ№34"Лястовичка"/с яслена група/
ДГ№36"Морска звездица"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
152
514303
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
153
515321
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
154
518104
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
155
519198
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
156
52293
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
157
524165
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
158
5262
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
159
529326
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
160
53392
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
161
534188
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
162
535112
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
163
536150
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
164
543224
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
165
546272
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
166
551352
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
167
55579
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
168
569140
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
169
571162
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
170
575289
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
171
576196
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
172
578131
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
173
581254
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
174
59830
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
175
600166
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
176
60724
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
177
60887
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
178
610275
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
179
61399
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
180
614318
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
181
616185
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
182
62056
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
183
621184
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
184
624251
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
185
628102
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
186
637306
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
187
638331
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
188
639232
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
189
640398
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
190
647235
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
191
650143
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
192
653118
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
193
65583
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
194
662103
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
195
664195
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
196
666291
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
197
672311
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
198
678332
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
199
68959
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
200
693328
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
201
70274
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
202
705320
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
203
707347
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
204
712386
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
205
71685
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
206
720142
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
207
727257
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
208
728178
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
209
730348
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
210
73727
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
211
738263
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
212
741199
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
213
745141
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
214
746160
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
215
748204
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
216
74932
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
217
75055
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
218
751358
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
219
752240
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
220
75548
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
221
7597
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
222
763315
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
223
764293
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
224
76531
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
225
771246
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
226
772179
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
227
774190
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
228
779213
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
229
780187
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
230
783360
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
231
785295
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
232
788147
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
233
794197
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
234
797247
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
235
7993
ДГ№34"Лястовичка"/с яслена група/
ДГ№33"Делфинче"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
236
801211
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
237
812355
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
238
813279
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
239
814125
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
240
817256
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
241
818390
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
242
82194
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
243
822344
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
244
824342
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
245
82968
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
246
83288
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
247
833225
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
248
83465
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
249
83641
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
250
83975
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
251
84153
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
252
842345
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
253
852265
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
254
862164
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
255
866210
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
256
868115
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
257
869294
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
258
872189
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
259
876397
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
260
87929
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
261
881271
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
262
888200
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
263
895262
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
264
898266
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
265
899169
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
266
905300
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
267
906148
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
268
909154
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
269
91669
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
270
91795
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
271
91945
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
272
922231
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
273
925377
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
274
929391
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
275
93078
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
276
932128
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
277
934305
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
278
940259
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
279
955362
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
280
957129
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
281
959387
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
282
972389
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
283
973159
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
284
974335
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
285
97577
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
286
977146
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
287
985208
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
288
993206
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
289
997319
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
290
999273
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
291
1000340
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
292
1002356
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
293
1008203
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
294
101544
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
295
1017324
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
296
103439
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
297
1038181
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
298
1039307
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
299
1041346
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
300
1044371
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
301
1048207
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
302
1049163
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
303
1052134
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
304
105351
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
305
105667
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
306
1058343
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
307
1059394
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
308
1060363
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
309
1064350
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
310
1065330
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
311
1066243
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
312
106712
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
313
1070242
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
314
1072298
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
315
1076229
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
316
1078368
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
317
1079357
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
318
1080161
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
319
1084194
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
320
1092227
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
321
1099370
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
322
110016
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
323
110189
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
324
1105388
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
325
110658
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
326
1108288
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
327
1111354
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
328
1112117
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
329
111390
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
330
1114359
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
331
1115130
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
332
11239
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ№35"Детска радост"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
333
1125137
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
334
113273
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
335
113566
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
336
1137395
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
337
114333
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
338
1149278
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
339
1150304
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
340
1156367
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
341
1157152
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
342
1158136
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
343
1162299
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
344
1164339
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
345
1166283
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
346
1167369
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
347
116982
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
348
1171175
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
349
1172290
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
350
1173177
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
351
1175385
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
352
1176336
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
353
1179233
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
354
1182107
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
355
1184122
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
356
118584
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
357
1186260
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
358
1187186
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
359
11888
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
360
1190241
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
361
1191334
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
362
1192373
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
363
1193239
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
364
1194392
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
365
120349
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
366
1208168
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
367
1209297
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
368
1212302
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
369
1214255
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
370
1218253
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
371
122036
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
372
1224267
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
373
122580
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
374
1226217
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
375
1227327
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
376
1228322
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
377
1229135
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
378
1230341
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
379
1231384
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
380
1232191
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
381
1233264
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
382
1234333
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
383
123572
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
384
1236119
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
385
123764
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
386
1238378
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
387
1239116
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
388
124019
ДГ№49"Боров кът"/с яслена група/
389
1241316
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
390
1242338
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
391
12431
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
392
1244205
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
393
1245249
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
394
124698
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
395
1247155
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
396
1248285
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
ДГ№49"Боров кът"/с яслена група/
397
124910
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
398
1250114
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/

Случайно число

Изтегли
Вх.№Сл.№
13277
25244
3771
49301
510220
612381
718156
820376
924365
1026274
1132144
12346
133826
144028
155476
165535
1759230
186014
197060
2076176
2178101
2279182
2381174
2484245
2589380
2697172
2798121
2810017
29101170
30107219
31108145
3211140
33112312
3411591
3513963
36140292
37141364
38143374
39147317
4014846
4115081
4215434
43156276
44157201
45158153
46162109
47165132
4816920
49171214
5017222
51176209
52183238
53184105
5419043
55192308
56193236
5719411
58195126
59196337
60197323
61198258
62200123
63205329
64209228
65217120
66224282
67227221
68228108
69231133
70234366
7123570
72239183
7324361
74247382
75250100
76252351
77254248
782564
7926050
80261234
81264287
82266167
83273124
84275151
85276192
86282325
87284349
8828915
89291268
90294127
9129542
9230747
9330823
9430925
95311113
96315383
9732057
9832518
993285
100329361
101331138
102338106
10334362
104345313
10534737
106352281
107358393
10835921
109364223
11036886
11137138
112372158
11337452
114375212
115376149
116377309
117378372
118379111
119381216
120383157
12138697
122399250
123401396
124404222
125405314
126411180
127418252
128426261
12942813
13043054
131432379
132433269
133435353
134438173
135440139
136442270
137447284
138448193
139458226
140460110
141461202
142464171
143469215
144470237
145472375
14647696
147477310
148487280
149508296
150509286
151512218
152514303
153515321
154518104
155519198
15652293
157524165
1585262
159529326
16053392
161534188
162535112
163536150
164543224
165546272
166551352
16755579
168569140
169571162
170575289
171576196
172578131
173581254
17459830
175600166
17660724
17760887
178610275
17961399
180614318
181616185
18262056
183621184
184624251
185628102
186637306
187638331
188639232
189640398
190647235
191650143
192653118
19365583
194662103
195664195
196666291
197672311
198678332
19968959
200693328
20170274
202705320
203707347
204712386
20571685
206720142
207727257
208728178
209730348
21073727
211738263
212741199
213745141
214746160
215748204
21674932
21775055
218751358
219752240
22075548
2217597
222763315
223764293
22476531
225771246
226772179
227774190
228779213
229780187
230783360
231785295
232788147
233794197
234797247
2357993
236801211
237812355
238813279
239814125
240817256
241818390
24282194
243822344
244824342
24582968
24683288
247833225
24883465
24983641
25083975
25184153
252842345
253852265
254862164
255866210
256868115
257869294
258872189
259876397
26087929
261881271
262888200
263895262
264898266
265899169
266905300
267906148
268909154
26991669
27091795
27191945
272922231
273925377
274929391
27593078
276932128
277934305
278940259
279955362
280957129
281959387
282972389
283973159
284974335
28597577
286977146
287985208
288993206
289997319
290999273
2911000340
2921002356
2931008203
294101544
2951017324
296103439
2971038181
2981039307
2991041346
3001044371
3011048207
3021049163
3031052134
304105351
305105667
3061058343
3071059394
3081060363
3091064350
3101065330
3111066243
312106712
3131070242
3141072298
3151076229
3161078368
3171079357
3181080161
3191084194
3201092227
3211099370
322110016
323110189
3241105388
325110658
3261108288
3271111354
3281112117
329111390
3301114359
3311115130
33211239
3331125137
334113273
335113566
3361137395
337114333
3381149278
3391150304
3401156367
3411157152
3421158136
3431162299
3441164339
3451166283
3461167369
347116982
3481171175
3491172290
3501173177
3511175385
3521176336
3531179233
3541182107
3551184122
356118584
3571186260
3581187186
35911888
3601190241
3611191334
3621192373
3631193239
3641194392
365120349
3661208168
3671209297
3681212302
3691214255
3701218253
371122036
3721224267
373122580
3741226217
3751227327
3761228322
3771229135
3781230341
3791231384
3801232191
3811233264
3821234333
383123572
3841236119
385123764
3861238378
3871239116
388124019
3891241316
3901242338
39112431
3921244205
3931245249
394124698
3951247155
3961248285
397124910
3981250114