Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Резултати

Класиране 16.09.2019

Участвали в класирането

Регистрационен номерСлучаен номерЖелания
1
7721
ДГ№49"Боров кът"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
2
12715
ДГ№49"Боров кът"/с яслена група/
3
12727
ДГ№49"Боров кът"/с яслена група/
4
12733
ДГ№49"Боров кът"/с яслена група/
5
12748
ДГ№49"Боров кът"/с яслена група/
6
12752
ДГ№49"Боров кът"/с яслена група/
7
12766
ДГ№49"Боров кът"/с яслена група/
8
12774
ДГ№49"Боров кът"/с яслена група/

Случайно число

Изтегли
Вх.№Сл.№
17721
212715
312727
412733
512748
612752
712766
812774