Класиране 10.12.2018Участвали деца

Регистрационен номерСлучаен номерЖелания
1
1559
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
2
9331
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
3
9516
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
4
9926
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
5
10287
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
6
10545
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
7
11218
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
8
12348
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
9
12468
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
10
12884
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
11
15122
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
12
15241
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
13
16374
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
14
17017
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
15
17258
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
16
17737
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
17
1849
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
18
18683
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
19
18793
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
20
19836
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
21
20115
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
22
20512
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
23
22965
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
24
24575
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
25
25849
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
26
26186
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
27
26997
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
28
277102
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
29
29642
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
30
30790
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
31
32578
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
32
34888
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
33
34966
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
34
35253
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
35
35394
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
36
39634
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
37
40324
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
38
40847
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
39
4145
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
40
41796
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
41
47889
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
42
49157
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
43
51638
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
44
55411
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
45
57870
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
46
61928
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
47
62455
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
48
62752
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
49
6392
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
50
64129
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
51
649104
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
52
65279
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
53
67540
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
54
68444
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
55
6868
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
56
69335
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
57
69773
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
58
743100
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
59
75633
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
60
75820
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
61
77121
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
62
80450
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
63
8146
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
64
83863
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
65
85291
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
66
88095
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
67
8951
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
68
89751
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
69
92098
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
70
92771
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
71
9427
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
72
96514
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
73
967101
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
74
97556
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
75
98082
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
ДГ№42"Българче"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
76
100354
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
77
105246
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
78
106462
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
79
106927
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
80
107485
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
81
108013
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
82
108669
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
83
109599
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
84
1100103
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
85
110132
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
86
110672
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
87
113260
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
88
113467
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
89
113577
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
90
113639
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
91
113792
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
92
113843
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
93
113919
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
94
114564
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
95
114610
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
96
11474
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
97
114830
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
98
114981
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
99
115023
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
100
115161
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
101
115225
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
102
115380
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
103
115476
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
104
11553
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/

Всички деца

Три имена на детеГодина на ражданеРегистрационен номерЗабележка
1
ИВО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
20161За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
2
ДАНАИЛ СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ
20172За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
3
ДАРИНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА
20163За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
4
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
20164За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
5
ЙОАНА ИВОВА ВЕЛЕВА
20166За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
6
ЕЛИЯ КАМЕНОВА СТОЯНОВА
20167За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
7
КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ
20168За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
8
НИКОЛ ТЕОДОРОВА ДИМИТРОВА
20169За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
9
МАГДАЛЕНА МАРТИНОВА ЛУПОВА
201610За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
10
ПАВЛИН ПЕТКОВ ЯНКОВ
201611За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
11
КОСАРА ЦВЕТАНОВА ТОПАЛОВА
201712За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
12
БОЖИДАР ЗЛАТИНОВ РАЧЕВ
201713За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
13
ДАНИЕЛ ГАЛИНОВ ГАЧЕВ
201614За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
14
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
201615Детето е участвало за:ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
15
ЙОРДАН ЯВОРОВ ПЕТКОВ
201616За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
16
РОСТИСЛАВ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
201617За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
17
ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
201718За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
18
РАДОСТ СВИЛЕНОВА НЕНОВА
201620За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
19
ЗЛАТОМИР РАДОСТИНОВ ДИМИТРОВ
201722За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
20
ДАРИЯ КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
201623За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
21
ВАНЕСА СИМЕОНОВА КРЪСТЕВА
201624За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
22
КАЛОЯН ДИМИТРОВ АМБРОЗОВ
201625За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
23
АЛИЯ ИСВЕТ ИСМАИЛОВА
201626За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
24
ТЕОДОР ДИНКОВ МИТЕВ
201628За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
25
МИРОН РУСЛАНОВ РАДЕВ
201629За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
26
ГАБРИЕЛА ГАВРИЛОВА СТОЯНОВА
201630За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
27
ЕЛЕНА ПЛАМЕНОВА ВЛАДИМИРОВА
201631За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
28
ХРИСТИЯН БОРИСОВ ХРИСТОВ
201634За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
29
ЙОАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
201635За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
30
ВИКТОР МОМЧИЛОВ ВАЛЕНТИНОВ
201639За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
31
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МИТЕВ
201640За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
32
ВАЛЕРИ ВИКТОРОВ МАНЕВ
201641За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
33
ТИАНА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
201642За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
34
СВЕТЛОЗАР НИКОЛАЕВ СТАНЧЕВ
201643За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
35
ИВАНА МИХАЙЛОВА МИХОВА
201645За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
36
ВИХРЕН ИВАНОВ МАРИНОВ
201646За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
37
ДАНАЯ ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА
201648За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
38
СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА ПАНАЙОТОВА
201650За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
39
РАЯН ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
201652За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
40
КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА
201655За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
41
БОРИС СТИЛИЯНОВ КАМБУРОВ
201656За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
42
БОРИС АДРИАНОВ ПЪРВАНОВ
201759За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
43
ГАБРИЕЛА СВИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА
201662За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
44
НИКОЛА БЛАЖЕЙ НИЕТРЕСТА
201664За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
45
НИКОЛ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
201665За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
46
МАКСИМ БОРИСОВ МИХАЙЛОВ
201770За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
47
СИМОНА ПЛАМЕНОВА ЙОРДАНОВА
201671За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
48
НИКОЛАЯ СВЕТОСЛАВОВА НИКОЛАЕВА
201672За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
49
КРИСТИНА ЦВЕТЕЛИНОВА САЛУТСКА
201773За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
50
КАРИНА СТАНИМИРОВА ДИМИТРОВА
201674За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
51
ЮЛИАНА ЖИВКОВА ЛИПЧЕВА
201675За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
52
СИМЕОН ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ
201678За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
53
АНЪЛ МУРАД КАДИР
201679За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
54
КАЛОЯН НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ
201680За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
55
СВЕТЛИН ВАЛЕНТИНОВ КОЛЕВ
201684За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
56
БОЯН АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ
201785За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
57
КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
201687За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
58
СТЕФАН ХРИСТОВ МИЛУШЕВ
201688За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
59
ИВАН ИВАЙЛОВ ФЛОРОВ
201689За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
60
МИХАИЛ МИХАИЛОВ БОЙЧЕВ
201693Детето е участвало за:ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
61
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ АТАНАСОВ
201794За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
62
ВЕЛИНА СВИЛЕН СТОЯНОВА
201695Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
63
ДЕЯНА ДРАГОМИРОВА МИХОВА
201696За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
64
ТЕЯ ТОДОРОВА ДАМЯНОВА
201698За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
65
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЯНОВ ТОДОРОВ
201699Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
66
АЛИС ХАЙК ЧАДЪРЖИЯН
2016101За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
67
АННА КРАСИМИРОВА ЙОРДАНОВА
2016102Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
68
ВИКТОР ПАНАЙОТОВ ВИДОВ
2017103За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
69
МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ АТАНАСОВ
2016104За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
70
КАТЕРИНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
2016105Детето е участвало за:ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
71
АДЕЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
2016106За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
72
МАРТИН ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
2016110За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
73
КРИСТИЯН КРАСИМИР ИВАНОВ
2016111За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
74
ЕЛИС ТЕЗДЖАНОВА НУРИДИНОВА
2016112Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
75
ИНА МАРГАРИТОВА МИСИРДЖИЕВА
2016115За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
76
ДАРА МАРТИН ЖЕЛЯЗКОВА
2016116За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
77
МАТЕЙ ХРИСТОВ КОЕВ
2017118За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
78
ЕВА НИКОЛАЕВА ИГНАТОВА
2016119За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
79
ВЕЛИЗАР АНТОНОВ ЧЕРНЕВ
2016123Детето е участвало за:ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
80
ВИКТОР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
2016124Детето е участвало за:ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
81
КРИСТИЯН СЕРГЕЕВ СИДОРОВ
2016126За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
82
ЯНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
2016127За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
83
АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ
2016128Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
84
ИВАЙЛО ДЕСИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
2017132За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
85
НИКОЛА ЯВОРОВ МИТЕВ
2016133За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
86
МАГДАЛЕНА БОРИСЛАВОВА СТОЕВА
2016134За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
87
ИВАЙЛА ДОБРОМИРОВА ДИМИТРОВА
2016135За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
88
РЕНЕТА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
2016136За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
89
ГЕОРГИ МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ
2016139За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
90
КАЛОЯН КОНСТАНТИНОВ ДОБРЕВ
2016141За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
91
БОЖИДАР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
2017142За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
92
ГАБРИЕЛА МИРОСЛАВОВА МАРИНОВА
2016145За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
93
ОКАН АЙЛИН ХАСАНОВ
2016150За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
94
ФЕЛИН ЮСУФ ХЮСЕИН
2016151Детето е участвало за:ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
95
РАДОСТИН СВЕТЛОЗАРОВ ДИНЕВ
2017152Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
96
ВИКТОРИЯ ДОБРОМИРОВА АРНАУДОВА
2017153За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
97
КРИСТИАН МИРОСЛАВОВ КАЛЧЕВ
2017154За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
98
ДЖЕМ ГЮНАЙ ФИКРЕТ
2016158За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
99
ВИКТОРИЯ СВЕТЛОЗАРОВА БАБАДАЛИЕВА
2016161За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
100
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
2016162За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
101
ЦВЕТЕЛИН АТАНАСОВ ХРИСТОВ
2016163Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
102
МИХАЕЛА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
2016164За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
103
МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ
2016166За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
104
СИМОНА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
2016168За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
105
ЛЪЧЕЗАР ПЛАМЕНОВ СТОЯНОВ
2017169За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
106
МАРИЯ МАРТИНОВА КРЪСТЕВА
2016170Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
107
МАРГАРИТА НИКОЛОВА ЧАКЪРОВА
2017172Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
108
СИМОНА КОСТАДИНОВА СТОЙЧЕВА
2016173За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
109
СТАНИСЛАВ МАРТИНОВ ТОДОРОВ
2016174За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
110
МАРТИН ЛЮБОМИРОВ МИХОВ
2016177Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
111
МАРТИН КАЛОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
2016178За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
112
ТЕОДОР ХРИСТОВ ЕНЧЕВ
2016182За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
113
МОМЧИЛ СТАНИМИРОВ ЕВСТАТИЕВ
2016183За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
114
АНТОН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
2016184Детето е участвало за:ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
115
НИА КОНСТАНТИН КРЪСТЕВА
2016185За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
116
ЙОРДАН ЖЕЛЕВ КАЛУДОВ
2016186Детето е участвало за:ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
117
КРИСТИЯН АНДРЕЕВ АТАНАСОВ
2016187Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
118
МАРИНА ЙОНКОВА ЯНЧЕВА
2016188За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
119
МИХАЕЛА ДИЛЯНОВА ИВАНОВА
2016190За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
120
ЙОРДАН ИЛИЯНОВ СТРАТИЕВ
2016192За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
121
ДАНАЯ ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА
2016193За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
122
ИВАЙЛО ДОБРОМИРОВ НЕНОВ
2016196За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
123
ХРИСИЯ КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА
2016198Детето е участвало за:ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
124
СОФИЯ ЮЛИЯНОВА МИНЧЕВА
2016201Детето е участвало за:ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
125
СИМОНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
2016205Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
126
ЕЛИНА МИРОСЛАВОВА ЗАХАРИЕВА
2016207За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
127
ВАЛЕРИЯ ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
2016209За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
128
ВЕРОНИКА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
2016210За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
129
КАРИНА ДИМИТРОВА МАШКОВА
2016211За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
130
ЕКАТЕРИНА БОЯНОВА МИХАЙЛОВА
2016212За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
131
ЛЪЧЕЗАР МАРТИНОВ АТАНАСОВ
2016214За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
132
ЕРИКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
2016218За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
133
СЛАВЕЯ КИРИЛОВА СТОЯНОВА
2016219За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
134
НИКОЛАЙ ТОШКОВ МИРАЗЧИЙСКИ
2016220За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
135
МАРТИН РАДОСТИНОВ РАДЕВ
2016221За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
136
ТЕОДОР МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ
2016222За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
137
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ МИТЕВ
2016224За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
138
ПАВЕЛ РАДОСТИНОВ ПАНКОВ
2016225За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
139
ДАРИНА БОЯНОВА ДИМИТРОВА
2016226За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
140
ЛУИЗА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
2016227За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
141
ИВАЙЛО БОЯНОВ ВЕЛИКОВ
2016229Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
142
ЙОАННА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
2016231За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
143
АНТОНИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
2016237За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
144
МИХАЕЛА КОСТАДИНОВА КАДИЕВА
2016238За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
145
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ
2016241За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
146
СИМОНА ЙОРДАНОВА АНДОНОВА
2016243За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
147
ВИКТОРИЯ МАРТИНОВА ДИМИТРОВА
2016244За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
148
ИВАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
2016245Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
149
ГЛОРИЯ ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА
2016246За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
150
ДЕНИС ДИМИТРОВ ИВАНОВ
2017250За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
151
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЛАЛЕВ
2016251За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
152
ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
2016252За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
153
БОЯНА ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА
2016253За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
154
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА СЯРОВА
2016256За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
155
САМУИЛ СВЕТЛИНОВ ХРИСТОВ
2016258Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
156
ПРЕСЛАВ КАЛОЯНОВ ДИМИТРОВ
2016261Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
157
КРИСТИНА СТАНИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
2016264За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
158
ДАЛИЯ НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА
2016265За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
159
ПАОЛА АНТОНИЕВА КРУШАРСКА
2016266За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
160
КРИСТИЯНА КРИСТИЯНОВА ЗЛАТИНОВА
2017267За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
161
ВИКТОР СВЕТОСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ
2016269Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
162
ПРЕСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ИЛИЕВ
2016270За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
163
ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ СИРАКОВ
2016274За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
164
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
2017275За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
165
КРИСТИЯН МИЛЕНОВ КРАСИМИРОВ
2016276За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
166
ЕЛИСА КАДИРОВА КАДИРОВА
2017277Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
167
КАЛИНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
2016281За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
168
МАКСИМИЛИЯН СВЕТОЗАРОВ СИМЕОНОВ
2016284За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
169
ВИКТОР ПЛАМЕНОВ СТЕФАНОВ
2016285За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
170
МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ ТАШЕВ
2016286За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
171
ВЕРОНИКА ИВЕЛИН СЪБКОВА
2016287За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
172
ЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ПЕТКОВА
2016288За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
173
СЛАВЕНА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
2016290За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
174
ИЗАБЕЛЛА ДЖЕЙЛЯН ХЮСЕИНОВА
2017292За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
175
ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
2016296Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
176
РУМЕН БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
2016297За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
177
ХРИСТО ДОБРОМИРОВ ТОДОРОВ
2016298За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
178
КАЛОЯН ДИМИТРОВ КИРОВ
2016300За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
179
ДАРИЯ СВЕТЛИНОВА СТАНЧЕВА
2016302За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
180
СОФИЯ ИВАНОВА ГОЧЕВА
2016306За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
181
КАЛОЯН КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ
2016307Детето е участвало за:ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
182
ДАНИЕЛ МАНОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
2016311За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
183
АЛЕКСАНДРИНА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
2016312За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
184
СИЯНА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
2016315За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
185
БОЖИДАРА МАРТИНОВА ГАНЧЕВА
2016319За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
186
ИВАН ХРИСТОВ БОРИСОВ
2016322За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
187
МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА РАЙКОВА
2016323За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
188
ЖАКЛИН МИЛЕНОВА СЛАВОВА
2016325Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
189
ТИОНА ДАНИЕЛОВА ФРАНЦОВА
2017326За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
190
ЕЛИА КАЛОЯНОВА ИВАНОВА
2016331За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
191
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АСЕНОВ
2017334За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
192
ГЕОРГИЯ ЕМИЛОВА ПОПОВА
2017335За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
193
ЗОРНИЦА ЮЛИЯНОВА СТАЙКОВА
2016336За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
194
ВЛАДИМИР БОРИСОВ БОРИСОВ
2016337За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
195
МАРТИН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
2016339За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
196
ГАБРИЕЛА НИКОЛОВА КОЛЕВА
2016341За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
197
РАДОСЛАВ ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ
2017345За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
198
СОФИЯ ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
2017346За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
199
БОРИС РОСЕНОВ МИЛКОВ
2017347За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
200
МАРИЯ ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА
2016348Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
201
ДИМИТЪР КАЛИНОВ ФИЛИПОВ
2017349Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
202
ДАРИНА БОЯНОВА СТОЙЧЕВА
2016352Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
203
ЦВЕТЕЛИНА ИВАЙЛОВА ЦВЕТКОВА
2016353Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
204
ЗЛАТИНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА
2016356За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
205
МАРИО ЖИВКОВ НАРЛЕВ
2016357За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
206
ЕРАЙ АЙДЪНОВ ИСМАИЛОВ
2016358За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
207
МАНУЕЛА ИВАЙЛОВА КОСТАДИНОВА
2016360За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
208
АДЕЛИНА СТАНИСЛАВОВА МАЛИНСКА
2016361За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
209
ЗАХАРИ ЯСЕН ИЛИЕВ
2016363За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
210
ЯНИ СТЕФАНОВ КАРАИВАНОВ
2016367За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
211
ЕМИЛИ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВА
2016369За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
212
КРИСТИЯН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
2017370За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
213
ЕЛИЯ ИВЕЛИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
2016371За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
214
МИРЕЛА БОРИСЛАВОВА ЖЕЛЕВА
2017374За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
215
ТРАЯН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
2017376За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
216
ГАБРИЕЛ СТАНИСЛАВОВ БЕЛЧЕВ
2017377За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
217
ПРЕСИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ЯНЕВ
2017381За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
218
ИВАЙЛО ИВО ДУШЕВ
2016382За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
219
ГАБРИЕЛА СВИЛЕНОВА ГОРЕВА
2016384За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
220
СЛАВИ ИВАЙЛОВ СЛАВОВ
2016385За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
221
ВИКТОР НИКОЛАЕВ КУРТЕВ
2016386За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
222
ЖАНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТКОВА
2016388За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
223
БОРИС СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ
2016389За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
224
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
2016391За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
225
КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ДОБРЕВ
2016394За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
226
ГАЛИНА КАЛОЯНОВА КРЪСТЕВА
2016396Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
227
ВИКТОР СТАНИМИР СЪБЕВ
2016399За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
228
РЕНЕТА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
2016403Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
229
ТЕОДОР МИЛЕНОВ ПЕТКОВ
2017404За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
230
ДАРИЯ ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
2016406За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
231
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА
2016407За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
232
АНДРЕЙ ЮЛИЯНОВ АНДРЕЕВ
2016408Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
233
МАРИЯНА ИЛКОВА ЧЕРНЕВА
2017409За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
234
ДАЯНА ВАЛЕНТИНОВА МАРКОВА
2016411За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
235
МАТЕЙ ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ
2017412За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
236
САМУИЛ СТОИМЕНОВ СЛАВОВ
2016414Детето е участвало за:ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
237
ДАВИД ВАЛЕРИЕВ ТОДОРОВ
2016415За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
238
ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
2016416За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
239
САХРА ИСМАИЛОВА ЮМЕРОВА
2016417Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
240
ДИМИТЪР НИШАНОВ НИШАНОВ
2016419За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
241
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИВАНОВ
2016424За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
242
ТОДОР ИВЕЛИН БОЖЕВ
2017427За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
243
БОРИС БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ
2016428За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
244
ЖОРО ЖИВКОВ ГЕНЕВ
2016432За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
245
ДАНИЕЛ ДИЯНОВ СТОЙЧЕВ
2016433За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
246
ДОБРОМИР РАДОСЛАВОВ ЦАЛТА-МЛАДЕНОВ
2016434За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
247
БОЖИДАР ЯНЧЕВ ЯНЕВ
2016436За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
248
СИМЕОН ЯВОРОВ ТЕРЗИЙСКИ
2016437За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
249
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
2016440За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
250
НАДЕЖДА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
2016443За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
251
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
2016444За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
252
КРИСТИЯН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ
2016445За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
253
АЛЕЙНА АЙДЪН ОСМАН
2016446За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
254
ДАНИЕЛ МАРТИН МАРИНОВ
2016447За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
255
ВИКТОР КРИСТИЯНОВ ДРУМЕВ
2016448За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
256
АНТОАН ЕДМОНТ КАЛФАЯН
2016451За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
257
СИЯНА ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА
2016452За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
258
АЛЕКСАНДРА ЛЮБОМИРОВА КОЛЕВА
2016455За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
259
СВЕТЛА ДИНКОВА КУНЕВА
2016456За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
260
ТЕРЕЗА БИСЕРОВА ДИМИТРОВА
2016457За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
261
МАРИО ГАЛИНОВ КОЛЕВ
2016458За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
262
НИКОЛ ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
2017459За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
263
СОФИЯ ТРАЯНОВА ДИМИТРОВА
2016461За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
264
КАЛИНА КИРИЛ МИХОВА
2016466За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
265
КРУМ ИЛИЕВ КОЕВ
2017468За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
266
ТЕЯ ИВАНОВА ЯЛАМОВА
2016471За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
267
ЦВЕТОМИР ДАНАИЛОВ НИКИФОРОВ
2016472За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
268
ГРЕТА ГАЛИНОВА ВЕЛИКОВА
2016474За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
269
СИЛВИАВАУ МУЛИАГА НИНИЛИ
2016478Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
270
БЕЛЛА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
2016480За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
271
ВИКТОР МАНУЕЛ ПОПОВСКИ
2016481За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
272
ЖАНИНА КИРИЛОВА ЖЕКОВА
2017482За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
273
КАЛОЯН ХРИСТИЯНОВ ХРИСТОВ
2017484За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
274
СИМЕОН КРАСИМИРОВ СТОЕВ
2016486За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
275
АДРИАНА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
2016487За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
276
СИМЕОН СВИЛЕНОВ ШИШКОВ
2016488За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
277
КРАСЕН ХРИСТИЯНОВ ПОПОВ
2017490За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
278
МАРТИН СИМЕОНОВ МАРИНОВ
2016491Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
279
ЖАНЕТ ИВАЙЛОВА ВАСИЛЕВА
2016492За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
280
НИКОЛА ВЛАДИСЛАВОВ ПАВЛОВ
2017496За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
281
РАДОСЛАВ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
2017497За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
282
СИМОНА ПЛАМЕНОВА ТАЧЕВА
2017500За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
283
СИМОНА СИМЕОНОВА БОШНАКОВА
2016502За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
284
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
2017503За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
285
СИМОНА ГЕОРГИЕВА ФОТЕВА
2016504За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
286
РАДОСТ ЯВОРОВА ЯНКОВА
2016505За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
287
НИКОЛ ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
2016509За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
288
НАТАЛИ СВЕТЛИНОВА НЕДЕЛЧЕВА
2016510За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
289
БОРИС ДЕСИСЛАВОВ МИЧЕВ
2016511За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
290
САМУИЛ СТАНИМИРОВ ТОМОВ
2017512За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
291
ДАРИЯН ВОЛЕНОВ ДИМИТРОВ
2016514За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
292
ПЛАМЕНА АНДРЕЕВА ПЛАНИМИРОВА
2017516Детето е участвало за:ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
293
ЕМА-МАРИЯ БОГОМИЛОВА ЗЛАТКОВА
2016517За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
294
ПОЛИНА СТАНИСЛАВОВА ХРИСТОВА
2016518За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
295
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
2016520За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
296
ЕМИР АХМЕДОВ АХМЕДОВ
2016524За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
297
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВИЧЕВ
2016526За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
298
МАРК МИЛЕНОВ КОСТОВ
2016527За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
299
МАРТИН ДОБРОМИРОВ ДОБРЕВ
2016528За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
300
ДАНИЕЛ ЦВЕТОМИРОВ ЦВЯТКОВ
2016531За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
301
БОЖИДАР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
2016532За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
302
КРИСТИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
2016533За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
303
АЛЕКСАНДРА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
2016534За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
304
КАЛОЯНА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА
2016536За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
305
ЦВЕТАН ИВАНОВ ДОНЕВ
2016537За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
306
ПРЕСЛАВА СТАНИМИРОВА РУСЕВА
2017539За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
307
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
2017540За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
308
НИКОЛ ДЕЯНОВА СТОИЛОВА
2016541За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
309
ИВА ГАЛИНОВА ЯНКОЛОВСКА
2016542За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
310
НИКОЛ МИЛЕНОВА ПЕТРОВА
2016543За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
311
САМУИЛ МАРТИНОВ ГРИГОРОВ
2016544За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
312
ЯВОР СТЕФАНОВ КАМБУРОВ
2017545За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
313
ИВАЙЛА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
2016548За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
314
ВИКТОРИЯ ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА
2016549За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
315
КРИСТИНА КРИСТИЯНОВА ПЕТКОВА
2017551За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
316
ИЛОНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
2017553За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
317
МИШЕЛ КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
2017554Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
318
РАЯ ПАВЛОВА МИТЕВА
2017555За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
319
НИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
2017556За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
320
ПЕТЪР ЖЕЛЕЗОВ ЖЕЛЯЗКОВ
2017558За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
321
МИРЕЛА КОСТАДИНОВА ДУХТЕВА
2017560За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
322
ЛОРА СЛАВЯН НАКЕВА
2016565За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
323
ВЛАДИМИРА ДИЯНОВА ДИМОВА
2016566За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
324
ДАРИНА ИВАНОВА МИРЕВА
2017569За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
325
СИЯНА ПАНАЙОТОВА ЦВЕТКОВА
2016572За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
326
ИВА КАМЕНОВА КИПРОВА
2016573За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
327
СИЯНА НИКОЛАЕВА БОЖКОВА
2016574За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
328
КРИСТИЯН ЕВГЕНИЕВ ТОНЕВ
2016576За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
329
МАКСИМ ГАЛИНОВ СИМЕОНОВ
2016578Детето е участвало за:ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
330
БОРИСЛАВ РОСЕНОВ БАХНЕВ
2016581За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
331
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ХЛЕБАРОВ
2016583За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
332
ЕЛИЦА ПЛАМЕНОВА МИЧЕВА
2016584За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
333
КРИСТИНА ПЕТРОВА МОНОВСКА
2016588За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
334
МИКАЕЛ СТАНИМИР ЦАНЕВ
2016589За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
335
ДАНИЕЛ ГРИГОРОВ АНГЕЛОВ
2017590За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
336
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПИСАРОВ
2016592За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
337
АЛЕКСАНДЪР КАЛОЯНОВ ХРИСТОВ
2016593За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
338
ВЕНЕЛИН МОМЧИЛОВ ГЕОРГИЕВ
2016594За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
339
НИКОЛАЙ МАРТИНОВ ТОДОРОВ
2016597За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
340
ДЖУЛИАНА НИКОЛАЕВА ЯНЧЕВА
2016598За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
341
ВЛАДИСЛАВ СЛАВИ СТОЯНОВ
2016599За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
342
СОФИЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
2017601За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
343
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ВЪЛКАНОВА
2016602За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
344
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
2016604За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
345
ПРЕСЛАВА МОМЧИЛОВА ПЪРВАНОВА
2016605За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
346
ИВАЙЛА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
2016606За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
347
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КИРОВА
2016607За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
348
ТЕОДОР СВИЛЕНОВ СТОЙЧЕВ
2017610За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
349
ВИКТОРИЯ ИВАЙЛОВА КОЕВА
2016617За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
350
АВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА НЕДЕВСКА
2016619Детето е участвало за:ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
351
РАДИНА СВИЛЕНОВА ПЕТРОВА
2017620За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
352
РАЯ ЖЕЛЯЗКОВА РАДЕВА
2016624Детето е участвало за:ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/,ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/,ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/,ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
353
ИВАЙЛО НИКОЛОВ СТОЯНОВ
2016625За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
354
ИВАЙЛА СТЕФАНОВА ГИНЧЕВА
2017626За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
355
СИМАЙ АДЕМ АДЕМОВА
2017627Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
356
ВИКТОР ВЕНЦИСЛАВОВ РУСЕВ
2016628За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
357
СИМЕОН РАДОМИРОВ КЕСКИНОВ
2016631За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
358
КРИСТИАН ТЕОДОРОВ ТОДОРОВ
2016635За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
359
БИЛЯНА МИРОСЛАВОВА БЕЛЧЕВА
2017636За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
360
ЙОАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
2016637За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
361
СЛАВЕНА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА
2017638За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
362
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
2016639Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
363
ПАВЕЛ РАДОСЛАВОВ ПЕЕВ
2016641Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
364
АДРИАНА ГАЛИНОВА ГАЧЕВА
2016644За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
365
НИЯ БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
БОРИС БОРИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
2016646За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
366
АЛЕКСАНДЪР ГОРАНОВ КОСТАДИНОВ
2016647За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
367
МАРИЯ ДИМЧЕВА СТАНЧЕВА
2016648За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
368
КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
2017649Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
369
ИВА БОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
2016652Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
370
ДИМИТЪР ТОНИ ДИМИТРОВ
2017653За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
371
ТЕОДОР ЗДРАВКОВ ЗДРАВКОВ
2017655За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
372
ЕВА ГЕРАСИМОВА КАЛОЯНОВА
2016656За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
373
ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
2016657За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
374
САМУИЛ ВИКТОР ДИМИТРОВ
2016660За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
375
КАЛОЯН ЖИВКОВ НИКОЛОВ
2016661За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
376
СТЕФАНИ ЕВГЕНИЕВА НИКОЛОВА
2017662За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
377
МАЯ ИВАЙЛОВА СТЕФАНОВА
2017670За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
378
АНДРЕА АНГЕЛОВА ГОРАНЧЕВА
2016672За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
379
МАРТИН ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ
2016674За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
380
БОРИС МАРТИНОВ ПЕТКОВ
2016675Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
381
НИКОЛАЙ ДОНКОВ КАЗЕПОВ
2016680За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
382
СТЕЛЛА ДЕАНОВА ДАНЧЕВА
2017681За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
383
ВИКТОРИЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА
2017682За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
384
РОСЕН КРАСИМИРОВ НИКОВ
2016683За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
385
ЕМИР ХЮСЕИН ЕХЛИМАН
2016684Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
386
ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ
2017686Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/
387
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
2016687За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
388
КАЛИНА ИВАНОВА КОНДОВА
2016688За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
389
РОСИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
2016689За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
390
БОГДАН ТРИФОНОВ ПАВЛОВ
2016690За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
391
ЦВЕТЕЛИНА ИВАЙЛОВА ДИКОВА
2017691За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
392
КАМЕН ЖЕКОВ ЖЕКОВ
2016692За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
393
АЯ ИВАЙЛОВА ИВАНОВА
2016693Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
394
НИКОЛЕТА ИЛИЯНОВА КАЗАНЛИЕВА
2016695За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
395
МИХАИЛ МИРОСЛАВОВ ПЕТРОВ
2017697Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
396
ИВАЙЛА НЕЛКО НЕЛКОВА
2017698За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
397
ДИЯНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
2016700За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
398
КАРИНА МАРТИН СТАНИСЛАВОВА
2016704За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
399
ДИАНА КАЛИНОВА ИВАНОВА
2016705За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
400
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
2017706За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
401
ДАНИЕЛ ИВАЙЛОВ ИВАНОВ
2016707За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
402
СИАНА ЕМИЛОВА ТОТЕВА
2016708За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
403
ВАЛЕРИ ДАМЯНОВ НЕЙКОВ
2016709За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
404
ВЕЛИСЛАВ ПАВЛОВ ВЕЛИКОВ
2016710За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
405
ИВАНИНА НИКОЛАЕВА ВРАЧАНСКА
2017711За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
406
МИХАЕЛА ПЕТРОВА ДАМЯНОВА
2016712За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
407
НИКОЛ ГАЛИН ГЕОРГИЕВА
2016713За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
408
ЕРЕН ФАТИХ ДЕМИРЕЛ
2016714За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
409
КРИСТИЯНА ПЛАМЕНОВА ЙОРДАНОВА
2016715За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
410
ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА БИКОВА
2016717За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
411
КАЛОЯН ИВАЙЛОВ КОСТОВ
2016718За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
412
МЕЛИС МЕХНУР МАНАВ
2016719За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
413
ЕЛИНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
2016722За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
414
ИВА АТАНАСОВА ПРОДАНОВА
2016723За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
415
РАДИНА ЙОРДАНОВА ФИЛЧЕВА
2017724За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
416
ЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
2016726За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
417
ВИКТОР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
2016727За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
418
ЛЮБО ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
2016730За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
419
КРИСТИАН ДИМИТРОВ МАНОЛОВ
2016731За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
420
БОЖИДАРА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
2016736За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
421
АЛЕКСАНДРИЯ ЯНКОВА ДЮЛГЕРОВА
2016737За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
422
ДЕНИСЛАВ ПЕТРОВ НАНЕВ
2016742За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
423
АЛЕКСАНДЪР ДИЯНОВ СТОЯНОВ
2016743Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
424
МАРК ПЛАМЕНОВ АНДРЕЕВ
2017746За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
425
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
2016747За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
426
ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА
2016749За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
427
КРИСТИЯН АНДРЕЯН СТОЕВ
2016753За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
428
ИВОНА ЦВЕТЕЛИНОВА ЦАНКОВА
2016756Детето е участвало за:ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
429
ЛЮБОМИР ВЕНЦИСЛАВОВ НЕДЯЛКОВ
2017758Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
430
ГАБРИЕЛА ИЛИЯНОВА ПАВЛОВА
2016759За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
431
НИКОЛЕТА ЕМИЛОВА МАРИНОВА
2016760За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
432
КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
2016762За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
433
ЙОАН ТАШКОВ БОНЕВ
2016764За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
434
АЙЛИН АЛКИНОВА КЕМИЛОВА
2017765За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
435
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА КИРОВА
2017766За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
436
ХРИСТО МАРТИНОВ КОСТАДИНОВ
2016768За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
437
КРИСТИЯН СПАСОВ ИВАНОВ
2016769За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
438
ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
2017771Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
439
КРИСТАЛИНА ТЕОДОРОВА СТОЯНОВА
2016774За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
440
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ТУРЛАКОВА
2016777За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
441
ДАНИЕЛ СТИЛИЯНОВ СТАНЧЕВ
2016783За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
442
НИЯ ЖЕЧЕВА КОЛЕВА
2016784За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
443
ЛИНА ДЕНИС ВЕЙСАЛ
2016786За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
444
ЯСИН ИБРАХИМ РАМАДАН
2016788За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
445
НИКОЛАЙ ЮЛИЯНОВ РАЙЧЕВ
2016790За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
446
СИМОНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
2016791За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
447
АЛЕКСАНДРА РАЧЕВА РАЧЕВА
2016792За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
448
НИКОЛ НИКОЛАЕВА ЗОНЕВА
2016793За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
449
РАЯ ВЛАДИМИРОВА ВЕЛИКОВА
2017794За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
450
МАЯ НИКОЛАЕВА СЛАВОВА
2017798За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
451
КАЛОЯН СТАНИСЛАВОВ ПЕТРОВ
2017799За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
452
БОЯН ЯСЕНОВ КАМЕНОВ
2017800За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
453
ИВА СТЕФАНОВА МУСОРЛИЕВА
2017802За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
454
ФИЛИП ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
2016803За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
455
СТЕФАНИЯ ВИКТОРОВА ВЛАДИМИРОВА
2016804Детето е участвало за:ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
456
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
2016809За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
457
МИРА СЕЙХАН ВАСФИ
2016810За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
458
БОРИС ОГНЯНОВ ГРУЕВ
2016811За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
459
БОЖИДАРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
2016812За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
460
МАРТИН МАРТИНОВ МИХАЙЛОВ
2016813За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
461
СИМОНА ИВАНОВА ДОБРЕВА
2016814Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
462
ИРИНА МАРТИНОВА МИРЧЕВА
2016817За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
463
СИАНА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
2017818За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
464
ЛИЛИ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
2017819За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
465
АНГЕЛ ПАВЛОВ БОЯДЖИЕВ
2016826За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
466
АНАСТАСИЯ ЙОРДАНОВА ЯНЕВА
2016830За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
467
ЛИА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
2016833За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
468
БОЖИДАР ЮЛИЯНОВ МАРИНОВ
2017834За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
469
ЛОРА СВИЛЕНОВА МАРИНОВА
2016837За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
470
СИМОНА СВИЛЕН ЛЕПОЕВА
2017838Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
471
МАКСИМ ЦАНКОВ ЦВЕТКОВ
2016840За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
472
ТЕОДОР КРАСИМИРОВ КОСТАДИНОВ
2016844За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
473
ЗАХАРИ МИХАИЛ ДИМИТРОВ
2016845За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
474
КИРИЛ ПАНАЙОТОВ КИРИЛОВ
2016846За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
475
ЖАКЛИН ПЕТРОВА НИКОЛОВА
2017847За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
476
САМУИЛ СВИЛЕНОВ КАЛЕВ
2017848За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
477
ЯВОР ЯВОРОВ ДЕКОВ
2016849За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
478
САМУИЛ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
2016850За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
479
ТЕОДОР НИКОЛАЕВ ЧАТАЛБАШЕВ
2017851За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
480
САМУИЛ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
2017852Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
481
АЛЕЙНА ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА
2016853За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
482
БОРИС ДАНИЕЛОВ ТОДОРОВ
2016855За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
483
ЕМИЛИ СТОЯНОВА ИЛИЕВА
2016858За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
484
ДИМАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
2017863За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
485
КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
2016865За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
486
ВИКТОР ИВАНОВ ИВАНОВ
2016867За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
487
СТЕФАНИЯ СТАНИСЛАВОВА СТОЯНОВА
2017868За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
488
АЙРИН ИСМАИЛ КАБАК
2016872За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
489
МАРТИН МИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ
2016873За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
490
МИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
2016874За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
491
САМУИЛ РАДОСТИНОВ РАДУШЕВ
2016875За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
492
АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
2016877За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
493
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
2017878За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
494
НИКОЛ ИВАЙЛОВА КРАЛЕВА
2017880Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
495
ВИХРА СТАН КАЛОВА
2016884За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
496
МАТЕУС ВАЛЕНТИНОВ ВЪРБАНОВ
2017886За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
497
СЛАВЯН ВЕЛКОВ КЪНЕВ
2016888За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
498
АЛЕКСАНДРА МАРИЯНОВА МИНЧЕВА
2016892За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
499
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА
2016893За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
500
АЛЕЙНА БАРЪШОВА ЗЕВДЖЕТОВА
2016895Детето е класирано в ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
501
ЛИЛИ СЛАВОВА САВОВА
2016897Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
502
АЛЕКСАНДЪР КРИСТИЯНОВ СТОЯНОВ
2016899За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
503
БОРИЛ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
2017900За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
504
ДАРИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА
2016904За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
505
РАДОСТИН ИВАЙЛОВ КОЛЕВ
2016907За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
506
АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ ЗЛАТИНОВ
2016908За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
507
РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ЦАНЕВА
2016910За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
508
ИРЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
2016911За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
509
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
2016913За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
510
ПРЕСЛАВА ДОНЕВА ГЕНОВА
2016915За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
511
СТЕФАН ПАВЛИНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
2016917За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
512
ЛИАМ ВЛАДИМИРОВ ЛИЧЕВ
2016920Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
513
МИХАЕЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
2017921За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
514
БОРИС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
2016922За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
515
РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ РАНКОВ
2016923За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
516
КРУМ ДЕСИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
2017925За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
517
МАРИЕТА ТОДОРОВА СЛАВОВА
2017926За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
518
ЛЪЧЕЗАР ИВАЙЛОВ СИМЕОНОВ
2016927Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/
519
ФИЛИП ТОДОРОВ СТАНЧЕВ
2016930За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
520
ФЕЛИСИТИ ШЕНОЛ САМИ
2016931За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
521
АЛЕСИЯ ЯВОРОВА ПЕТРОВА
2016932За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
522
КАЛОЯН ИВАНОВ СПАСОВ
2017933За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
523
ИДА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
2016934За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
524
ДАНИЕЛ РАДОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
2016935За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
525
СОФИЯ ТАНЕВА МАРКОВСКА
2017937За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
526
МОМЧИЛ ИВЕЛИНОВ БЕКЯРОВ
2016938За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
527
ИВАН СТОЯНОВ МИШЕВ
2017939За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
528
АННА ВЛАДИСЛАВОВА ВЕСЕЛИНОВА
2016942Детето е участвало за:ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
529
КРИСТИАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
2017944За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
530
ГЕОРГИ ДОБРОМИРОВ ПЕЕВ
2017946За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
531
МАРТИН ДИЯНОВ ИЛИЕВ
2017951За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
532
ЙОРДАН ТИХОМИРОВ ДИМИТРОВ
2017953За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
533
ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
2017954За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
534
МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА МИХАЛЕВА
2017955За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
535
УМУТ ГЮНАЙ ИСМАИЛОВ
2017956За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
536
АННА ПЛАМЕНОВА БОЙЧЕВА
2016960За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
537
ЙОАНА ТИХОМИРОВА ТОДОРОВА
2016965Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
538
МАРТИНА ДИЛЯН ЗЛАТЕВА
2016966За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
539
ДИЛЯН ДИЛЯНОВ МИТЕВ
2016967Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/
540
РАДОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ХРИСТОВ
2017968За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
541
ДАНИЕЛ НИКОЛОВ БАНАЛИЕВ
2017970За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
542
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДИМЧЕВ
2017972За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
543
СИЯНА ЯНКОВА СТОЯНОВА
2017974За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
544
НАТАЛИ АНДРЕЕВА ЯНКОВА
2016975Детето е участвало за:ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
545
КОНСТАНТИН СВЕТОСЛАВОВ ЛЮБЕНОВ
2017976За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
546
ИВАЙЛА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
2016977За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
547
ДАЯНА ИВАНОВА МАНГЪРОВА
2016980Детето е участвало за:ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/,ДГ№42"Българче"/с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
548
КРИСТИАНА КРИСТИАН НЕДЕЛЧЕВА
2016982За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
549
ЛЪЧЕЗАР ИВАЙЛОВ ПЕТРОВ
2016985За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
550
РАЯ ПЛАМЕНОВА КОЛАРОВА
МАРИЯ-МАГДАЛЕНА ПЛАМЕНОВА КОЛАРОВА
АЛЕКСАНДРА ПЛАМЕНОВА КОЛАРОВА
2016986За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
551
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
2017988За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
552
ИВЕТ ДОБРИНОВА ДАНАИЛОВА
2016990За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
553
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ СКРИПНИКОВ
2016993За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
554
НИКОЛЕТА ТРАЯНОВА НИКОВА
2016994За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
555
САМУИЛ ИСКРЕНОВ ЛАЗАРОВ
2016995За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
556
ИВОНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
2017996За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
557
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ЯНКОВ
2017998За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
558
ГАЛЕНА СТАНИСЛАВОВА САРАЛИЙСКА
20161001За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
559
САМУИЛ КРИСТИАН МИХАЙЛОВ
20161002За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
560
ЛЪЧЕЗАРА НИКОЛАЕВА БУЮКЛИЙСКА
20161003Детето е участвало за:ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/
561
ЕЛИНА ТОДОРОВА СТОЙКОВА
20161007За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
562
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
20161009За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
563
АЛЕКСАНДРА ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА
20161010За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
564
ЕМИЛИ ЕЛЕНА ДЕЙВИД ПЕППАРД
20161011За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
565
ЕЛИЦА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА
20161012За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
566
АДРИАН КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ
20161013За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
567
НИКОЛА ЗДРАВКОВ СТАНЧЕВ
20171015За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
568
МОМЧИЛ МАРТИН ХРИСТОВ
20171017За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
569
МИЯ ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
20161018За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
570
ГАБРИЕЛА БОЖИДАРОВА ИВАНОВА
20171023За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
571
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
20171024За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
572
МАКСИМИЛИЯН КРИСТИЯН МАРИНОВ
20161025За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
573
НИКОЛАЙ ИВАЙЛОВ СИМЕОНОВ
20171026За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
574
ГЕОРГИ ДМИТРИЕВ ДАМБАЛОВ
20161028За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
575
МАТЕЙ ТОДОР КАРАКЕХАЙОВ
20161030За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
576
ЛЪЧЕЗАР ИВАЙЛОВ ЦАНЕВ
20171032За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
577
ФИЛИП ВЕНЦЕСЛАВОВ ВЕНЕЛИНОВ
20161033За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
578
БОРАН АСЕНОВ АСЕНОВ
20171034За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
579
ЕМИЛ ВЕНКОВ ТОШКОВ
20161036За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
580
МАТЕА КРАСЕН ХАРБАЛИЕВА
20161038За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
581
НИКОЛ ХРИСТОВА БАБАКОЛОВА
20171041За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
582
ДЕЯН ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ
20161044За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
583
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ СЪБЕВ
20171047За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
584
МАРТИН ЮРИЕВ ЮРИЕВ
20161048За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
585
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА
20161052Детето е участвало за:ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/,ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/,ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/,ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/
586
ТИНА АНАТОЛИЕВА ТОЛОКОННИКОВА
20171053За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
587
БОРИС ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ
20161054За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
588
ЕМАНОИЛ ЙОАНОВ РОСЕНОВ
20161064Детето е участвало за:ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
589
КАЛОЯН СИМЕОНОВ КАЛОЯНОВ
20161069Детето е класирано в ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
590
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
20161071За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
591
СИМОНА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
20161072За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
592
ДАНИЕЛ МАРИАНОВ ЯНЕВ
20171074Детето е участвало за:ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
593
ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА
20161075За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
594
ЙОАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
20171076За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
595
ДЖУЛИА ЯВОР ПЕТКОВА
20161077За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
596
МАРТИН ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ
20161079За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
597
ВИКТОР ЦВЕТОМИРОВ ЗЛАТАРОВ
20171080Детето е класирано в ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
598
АЛЕКСАНДЪР НЕВЕНОВ АТАНАСОВ
20171082За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
599
САМУИЛ ЦЕНКОВ ЦВЕТКОВ
20161086Детето е участвало за:ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/,ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/
600
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СТОЕВ
20161091За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
601
ВАНЕСА ГАЛИНОВА ГОСПОДИНОВА 
20161095Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
602
ЛЕВ ДМИТРИЕВИЧ МАРКЕЛОВ
20171098За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
603
ЛЪЧЕЗАР РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
20161099За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
604
МЕЛАНИ ИВАЙЛОВА МИЛАНОВА
20161100Детето е участвало за:ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
605
МИА МИХАИЛОВА МИХАЛЕВА
20161101Детето е класирано в ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
606
КАЛОЯН ДАНАИЛОВ ДИМИТРОВ
20171106Детето е участвало за:ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
607
РАЯ АНДРЕЕВА МИХАЙЛОВА
20161108За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
608
ГАБРИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА
20171109За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
609
ИВАНА СИМЕОНОВА ДЕДИНСКА
20171128За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
610
МАРТИН ЮЛИЯНОВ СЛАВЧЕВ
20171132Детето е участвало за:ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
611
ТЕА МАРИЯНОВА ВАСИЛЕВА
20161134Детето е участвало за:ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
612
АЛИНА ЕВГЕНИЕВА КАМЕНЕВА
20171135Детето е участвало за:ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
613
АЛЕКСАНДЪР КАЛОЯНОВ ВАСИЛЕВ
20161136Детето е участвало за:ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/,ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
614
МЕРТ ЮМЕР ХЮСЕИН
20171137Детето е участвало за:ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
615
ВАЛЕНТИН ДАНИЕЛОВ ГРИГОРОВ
20171138Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
616
ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ
20161139Детето е класирано в ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
617
БИРСЕЛ ГЮЛЕРОВА СЕВДЖАНОВА
20161143За класирането няма свободни места за възрастовата група в желаните ДГ. Детето не е участвало в класирането.
618
АНА МОМЧИЛОВА ТОДОРОВА
20161145Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
619
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА МОЛДУВАНОВА
20171146Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
620
ДИЯН НИКОЛАЕВ ДИНЕВ
20171147Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
621
НЛИЕТПЛАНИЕТОДОРТЕОДОР ЛЧЕЛИЧЕН  ОТЕОДОР ЧИЛЧЕВ ИКОЛОНИКОЛОВ 
20161148Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
622
ТОМА ТОМОВ НИКОЛОВ
20171149Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/,ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
623
СИМЕОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
20171150Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
624
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
20171151Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/
625
ИВАНИНА ВЕЛИКОВА ПЛУГЧИЕВА
20171152Детето е класирано в ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
626
СТОЯН ИВАНОВ МИХОВ
20161153Детето е участвало за:ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
627
БОЯНА ДАНАИЛОВА ХРИСТОВА
20161154Детето е участвало за:ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/
628
БЕЛОСЛАВА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
20171155Детето е участвало за:ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/

Случайно число


Изтегли
Вх.№Сл.№
11559
29331
39516
49926
510287
610545
711218
812348
912468
1012884
1115122
1215241
1316374
1417017
1517258
1617737
171849
1818683
1918793
2019836
2120115
2220512
2322965
2424575
2525849
2626186
2726997
28277102
2929642
3030790
3132578
3234888
3334966
3435253
3535394
3639634
3740324
3840847
394145
4041796
4147889
4249157
4351638
4455411
4557870
4661928
4762455
4862752
496392
5064129
51649104
5265279
5367540
5468444
556868
5669335
5769773
58743100
5975633
6075820
6177121
6280450
638146
6483863
6585291
6688095
678951
6889751
6992098
7092771
719427
7296514
73967101
7497556
7598082
76100354
77105246
78106462
79106927
80107485
81108013
82108669
83109599
841100103
85110132
86110672
87113260
88113467
89113577
90113639
91113792
92113843
93113919
94114564
95114610
9611474
97114830
98114981
99115023
100115161
101115225
102115380
103115476
10411553

Свободни места

Детската градинаяслена групаОбщ брой свободни местаЗабележка
ДГ 6 "Палечко"/с яслена група/55
ДГ 14 "Дружба"/с яслена група/00
ДГ 17 "Петър Берон"/с яслена група/00
ДГ 18 "Чайка" /с яслена група/00
ДГ 19 "Славейче"/с яслена група/00
ДГ 23 "Иглика"/ с яслена група/00
ДГ№33"Делфинче"/ с яслена група/00
ДГ№34"Лястовичка"/с яслена група/00
ДГ№35"Детска радост"/ с яслена група/00
ДГ№36"Морска звездица"/ с яслена група/00
ДГ№38"Маргаритка"/ с яслена група/00
ДГ№39"Приказка"/ с яслена група/00
ДГ№40"Детски свят"/с яслена група/11
ДГ№41"Първи юни"/ с яслена група/00
ДГ№42"Българче"/с яслена група/00
ДГ№47"Люляче"/ с яслена група/00
ДГ№48"Ран Босилек" /с яслена група/00
ДГ№49"Боров кът"/с яслена група/00