Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Резултати от класирането на 30.09.2019

ДГ№49"Боров кът"/с яслена група/ - яслена възрастова група
КЛАСИРАНИ ДЕЦА
Регистрационен номерСлучаен номерТочки от предимства
1
12861130.00